PIESAKI SAVU UZŅĒMUMU INDIVIDUĀLAM SEMINĀRAM UN SAŅEM PROFESIONĀLU KONSULTĀCIJU PAR TIKAI TAVAM UZŅĒMUMAM INTERESĒJOŠAJIEM JAUTĀJUMIEM. SEMINĀRI PAR AKTUĀLO TĒMU TIEK ORGANIZĒTI KLIENTA VAI MŪSU PIEDĀVĀTĀS DARBA UN ATPŪTAS TELPĀS GRUPĀ LĪDZ 10 DARBINIEKIEM.

ATRODI SAVA UZŅĒMUMA GRĀMATVEDI, FINANŠU DIREKTORU, VAI PERSONĀLA VADĪTĀJU IZMANTOJOT MŪSU "VIP PERSONĀLS" PAKALPOJUMU.

SIA JAUNSLIKUMS.LV PIEDĀVĀ METODISKO MATERIĀLU IZSTRĀDI UN TO REGULĀRU ATJAUNOŠANU VISAS SADARBĪBAS LAIKĀ. MATERIĀLI TIEK IZSTRĀDĀTI ATBILSTOŠI NOZARES SPECIFIKAI UN LATVIJAS LIKUMDOŠANAS PRASĪBĀM.

NILLN ABONAMENTS

AML IEKŠĒJĀS SISTĒMAS ORGANIZATORISKO DOKUMENTU IZSTRĀDE, TĀS NEPIECIEŠAMĪBA. 

AML novērš nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, finanšu sistēmas un pakalpojumu sniedzēju izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, terorisma vai masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas (proliferācija) finansēšanai.
AML prasības Latvijā tiek noteiktas ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu.

Esi informēts par visām izmaiņām kad tās tiek ieviestas. Abonē NIILN atjauninājumus.

ABONĒT