BUDŽETA IESTĀDĒM / PAŠVALDĪBĀM

MĒS PIEDĀVĀJAM SAVIEM KLIENTIEM IEGĀDĀTIES PROFESIONĀLI SAGATAVOTUS METODISKOS MATERIĀLUS, KAS PAREDZĒTI TIKAI BUDŽETA IESTĀDĒM UN PAŠVALDĪBĀM. ŠĪS METODIKAS IR OBLIGĀTAS. METODIKAS IR PIELĀGOTAS SPECIĀLI PAŠVALDĪBĀM UN BUDŽETA IESTĀDĒM.

________________________________________________________________________________________________

METODIKAS

Nospied uz izvelētā materiāla virsraksta, lai aplūkotu saturu un vēlāk aizpildītu pieteikumu materiālu saņemšanai.

1. GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJAS DOKUMENTI BUDŽETA IESTĀDĒM UN TO UZŅĒMUMIEM

2. NILLNTFN IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA BUDŽETA IESTĀDĒM UN PAŠVALDĪBĀM