SIA JaunsLikums.lv ar lielu pieredzi finanšu un grāmatvedības speciālistu apmācību organizēšanā, piedāvā saviem klientiem jaunus pakalpojumus. Mēs piedāvājam iegādāties profesionāli izstrādātus metodiskos materiālus, kā arī mūsu lielākajiem klientiem un sadarbības partneriem piedāvājam metodisko materiālu izstrādi un to regulāru atjaunošanu visas sadarbības laikā. Materiāli tiek izstrādāti atbilstoši nozares specifikai un Latvijas likumdošanas prasībām. Tāpat, esam veiksmīgi uzsākuši saviem ilggadējiem un jaunajiem klientiem piedāvāt vadības personāla atlasi – grāmatvedības un finanšu specialitātēs.  Mūsu jaunais pakalpojums – Noziedzīgo līdzekļu apkarošanas uzraudzība, savu un sadarbības partneru uzņēmumu darījumos ar vietējiem un starptautiskajiem klientiem to kontrole un izvērtēšana būs piemērots mūsu lielākajiem klientiem ar lielu darījumu skaitu un lielu atbildību par veiktajiem darījumiem to starpā Eiropas savienībā  un ārzonās.

Tiekamies mūsu semināros

ar cieņu,

Zane Tropa
SIA JaunsLikums.lv Vadītāja