Speciāla līdzekļa prototipa projektēšana sadarbībā ar ERAF

Speciālais līdzeklis meža ugunsgrēku dzēšanai. Sadarbības līgums nr. VP-L-2019/70

 

Mobila ugunsdzēšanas kompleksa izstrāde, kas ietver sevī aviācijas
bumbas izstrādi un tās nomešanas tehnisko risinājumu, lai palielinātu
ugunsgrēku dzēšanas un lokalizācijas efektivitāti grūti pieejamos un
bīstamos objektos, tai skaitā:
▪ Objektos, kas atrodas tālos kalnu un mežu apgabalos
▪ Objektiem, kas atrodas grūti aizsniedzamos augstu kalnu
mežainos apvidos
▪ Dzīvojamās un adminitratīvās nozīmes augstceltnēs
▪ Rūpnieciskajos objektos, īpaši kur pastāv radiācijas vai ķīmiskā
piesārņojuma apdraudējums
▪ Atkritumu poligonos, to degšanas vietās
▪ Gāzes un naftas vadu avāriju vietās
▪ Ugunsgrēkos uz kuģiem un naftas platformām