Speciāla līdzekļa prototipa projektēšana sadarbībā ar ERAF

Speciālais līdzeklis meža un industriālo ugunsgrēku dzēšanai. Sadarbības līgums nr. VP-L-2019/70

 

Mobila ugunsdzēšanas kompleksa izstrāde. Tā ietver sevī virs ugunsgrēka nometamu 
speciālo līdzekli pildītu ar dzēšamo materiālu un nomešanas tehnisko risinājumu, lai palielinātu ugunsgrēku dzēšanas un lokalizācijas efektivitāti grūti pieejamos un
bīstamos objektos, tai skaitā:
▪ Objektos, kas atrodas tālos kalnu un mežu apgabalos
▪ Objektiem, kas atrodas grūti aizsniedzamos augstu kalnu
mežainos apvidos
▪ Dzīvojamās un adminitratīvās nozīmes augstceltnēs
▪ Rūpnieciskajos objektos, īpaši kur pastāv radiācijas vai ķīmiskā
piesārņojuma apdraudējums
▪ Atkritumu poligonos, to degšanas vietās
▪ Gāzes un naftas vadu avāriju vietās
▪ Ugunsgrēkos uz kuģiem un naftas platformām