Sankciju likuma uzņēmuma iekšējās kontroles sistēma

Sankciju likuma uzņēmuma iekšējās kontroles sistēma. MĒS PIEDĀVĀJAM SAVIEM KLIENTIEM IEGĀDĀTIES PROFESIONĀLI SAGATAVOTUS METODISKOS MATERIĀLUS.

__________________________________________________________________________________________________

SATURS:

1.Sankciju riska pārvaldīšanas politika.
2.Kārtība, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, darījuma partneriem, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī ar veiktajiem darījumiem saistītais sankciju risks.
3.Sankciju izpildes un ievērošanas kārtība un sankciju riska novērtējumam atbilstošus sankciju riska pārvaldīšanas pasākumi.
4.Iespējamo sankciju pārkāpumu vai apiešanas konstatēšanas un izpētes kārtība:
a) sankciju riska savlaicīgu identificēšana pirms gadījuma rakstura darījuma;
b) sankciju riska savlaicīgu identificēšana pirms darījuma attiecību nodibināšanas un darījumu attiecību laikā;
c) sankciju riska savlaicīgu identificēšana slēdzot līgumu ar iestādes darījumu partneriem.
5.Kārtība, kādā tiek pieņemts lēmums par sadarbību ar klientu, kura darbībā konstatēts paaugstināts sankciju risks, izvērtējot ar klientu saistītu grupas dalībnieku sankciju risku.
6.Kārtība, kādā tiek ziņots par sankciju riska pārvaldīšanu par konstatētajiem sankciju pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem un par sankciju apiešanu.
7.Par sankciju riska pārvaldīšanu atbildīgā darbinieka iecelšanas kārtību.
8.Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī darbinieku profesionālās kvalifikācijas un atbilstības standarti, nodrošinot sankciju riska pārvaldīšanas pasākumus.
9.Prasības attiecībā uz sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanu.
10.Kārtība, kādā tiek nodrošināta anonīma ziņošana par sankciju prasību pārkāpumiem iestādē (whistlebowling) un kādā tiek izvērtēti šādi ziņojumi, ja, ņemot vērā uzņēmuma darbinieku skaitu, šāda ziņošana ir iespējama.
11.Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums sankciju riska pārvaldīšanā.

Biroja telefons +371 67809580 Mob. telefons: +371 20595607 Email: info@jaunslikums.lv 

___________________________________________________________________________________________________