Valdes locekļu tiesības, pienākumi un personiskā atbildība.

Valdes locekļu obligātais nodoklis – IIN un VSAOI.
Valdes locekļu nodarbinātība, vai nepieciešams darba līgums?
Valdes locekļu pienākumu pildīšana kapitālsabiedrībās, pilnvarojums atbilstoši Civillikumam.
 
Ārkārtas dividendes.
Ko darīt ar neizmaksātām dividendēm, kurām notecējis termiņš?
Peļņa un dividendes par iepriekšējiem gadiem un no 2018./2019.gada.
Kam var veidot rezerves?
Kā palielināt pamatkapitālu? Vai vajadzīgs revidents?
Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana. Kā tas ietekmē nodokļus?
Kāpēc uzņēmumam ir peļņa, bet nav naudas?
 
Valdes locekļu atbildība.
Valdes locekļu rīcībspēja.
Valdes loceklis mikrouzņēmumā.
Valdes locekļa avansa norēķinu izdevumi, preču iegāde, izdevumu kompensācija.
Valdes loceklis – paraksta tiesības, darba laiks.
Vieglās automašīnas lietošana – degvielas čeki, ceļazīmes, PVN priekšnodoklis, saimnieciskie izdevumi, auto nodoklis, patapināta, nomāta, iegādāta mašīna.
Reprezentatīvā automašīna.
 
Reprezentācijas izdevumi.
Vai var lietot alkoholu?
Ko darīt, ja pirktas cigaretes, sievai apģērbs, zābaki un bērniem rotaļlietas?
Ja izdevumos iekļautas zāles, kur tās likt?
Puķes un suvenīri – kas tie par izdevumi.
Vai valdes loceklis var kārtot inventarizāciju?
Vai valdes loceklis var kārtot grāmatvedību?
Grāmatvedības kontrole.
Valdes locekļa atbildība par grāmatvedību.
Valdes loceklis un kasieris.
Ko darīt, ja kasē ir liela nauda?
Vai valdes loceklis ar naudu var rīkoties brīvi un izņemt to, kad vēlas?
Kāpēc nevar izmest čekus?
 
Aizdevumi saistītai personai un valdes loceklim. Nodokļu riski. IIN un UIN.
Ko darīt, ja valdes loceklis nevar atdot parādu?
Kā rīkoties, lai dzēst parādu, ko uzņēmumam aizdevis īpašnieks?
Obligātie aizdevuma procenti.
Labuma gūšana no bezprocentu aizdevuma.
Valdes locekļa atbildība par nodokļu parādiem.
Kādos gadījumos iestājas valdes locekļa atbildība.
Solidāra valdes locekļu atbildība.
VID lēmums par nodokļu parādu atlīdzināšanu.
Ko darīt, ja valdes loceklis ir bezpajumtnieks vai ārzemnieks?
Personas reputācija – ētikas un morāles jautājumi.
Kapitāldaļu pārdošana un aizliegumi.
VID tiesības veikt piedziņu uz visu personisko un ģimenes mantu.
Mantinieku atbildība par nodokļu parādiem.
Pretruna ar Komerclikumu.
Iespējamais risinājums – maksātnespēja vai emigrācija uz trešajām valstīm.
Valdes maiņa, prokūrista iecelšana.
Valdes loceklis – riska persona.
Maksātnespējas ierosināšana.
Maksātnespējas izdevumi.
Valdes locekļu atbildība par dokumentu nenodošanu.
Fiziskās personas maksātnespēja.

___________________________________________________________________________________________________

VIDEO SEMINĀRA NORISE

Mēs piedāvājam unikālu iespēju visiem, kas nav gatavi mērot ceļu uz semināra norises vietu, vai šajā datumā nevar klātienē piedalīties seminārā, vērot to uz datora savā darba vietā vai mājās. Tas ir ļoti ērti, vienkārši un neprasa īpašu sagatavotību IT. Katrs dalībnieks tiks instruēts kā pieslēgties tiešsaistes vebināram.

___________________________________________________________________________________________________

Maksa vienam dalībniekam 70 EUR + PVN