Reprezentācijas izdevumi vadībai. Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Auto lietošana un komandējumi. Līgumi ar fiziskām personām.