Kā sagatavoties VID AML pārbaudei? NILLN praktiska veidlapu aizpildīšana, Sankciju riska noteikšana, Aizdomīgi nodokļu darījumi. Kas jādara ar klientu? Seminārs/Vebinārs 12.02.2020

Valsts ieņēmumu dienests (VID) turpina veikt pārbaudes uzņēmumos, lai pārliecinātos, kā tiek ievērota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFPN) prasību izpilde – šajā gadā plānotas vairāk kā 2000 pārbaudes.

Subjektu loks ir ne tikai ārpakalpojumu grāmatveži, juridisko pakalpojumu sniedzēji, kredītiestādes un finanšu iestādes, nekustamā īpašuma, transportlīdzekļu, dārgmetālu darījumu veicēji, bet arī maksātnespējas procesa administratori, kuriem ir pienākums parādnieka mantas atsavināšanas procesā pārliecināties par mantas izcelsmes legalitāti un nodrošināt, ka ar maksātnespējas procesa starpniecību netiek legalizēti noziedzīgi iegūti līdzekļi. 

Aicinām Jūs uz praktisku semināru, kurā aizpildīsim NILLN iekšējās kontroles sistēmas veidlapas. Seminārā tiks noteikta praktiska situācija, kas jādara ar klientu, kādas ziņas par viņu jāievāc, kādi dokumenti jāpieprasa.

1. Saimnieciskās darbības atbilstības likuma prasībām izvērtēšana, pašriska noteikšana.
2. Ziņojumu par darbības veidu un atbildīgās personas iecelšanu iesniegšana.
3. Darbinieku apmācības.
4. Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana (nolikumi, kārtība, veidlapas, metodika, informācija).
5. Klienta identifikācija un izpēte.
6. Veidlapu aizpildīšana.
7. Dokumentu pieprasīšana.
8. Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.
9. Sliekšņa deklarācija.
10. Nodokļu deklarācija.
11. Sankciju pārkāpumi.
12. Atturēšanās no darījuma veikšanas.

Lūdzu sūtīt jautājumus pirms semināra!

___________________________________________________________________________________________________

VEBINĀRA NORISE

Mēs piedāvājam unikālu iespēju visiem, kas nav gatavi mērot ceļu uz semināra norises vietu, vai šajā datumā nevar klātienē piedalīties seminārā, vērot to uz datora savā darba vietā vai mājās. Tas ir ļoti ērti, vienkārši un neprasa īpašu sagatavotību IT. Katrs dalībnieks tiks instruēts kā pieslēgties tiešsaistes vebināram.

___________________________________________________________________________________________________

SEMINĀRA PROGRAMMA

09:30-10:00 reģistrācija un rīta kafija
10:00-11:30 semināra norise
11:30-12:00 kafijas pauze
12:00-14:00 semināra norise
___________________________________________________________________________________________________

Seminārs notiks 2020. g. 12 februāri.
Dalības maksa vienam dalībniekam 70 EUR + PVN
Semināra norises vieta: Rīga
Kr. Valdemāra 35, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera telpās,
Pieejama auto stāvvieta.