Dokumentu izstrādāšana, noformēšana un eDokumenti. Vebinārs 01.04.2020.

1. Normatīvie akti, kuri reglamentē dokumentu pārvaldību.
2. Dokumentu juridiskais spēks.
3. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jaunās prasības pēc MK
noteikumiem Nr. 558.
4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas
5. Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem
dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem.
6. Oficiālās elektroniskās adreses likums.
7. Dokumentu oriģināli un to atvasinājumi.
8. Pārvaldes dokumentu sistēma un tajā ietilpstošās dokumentu grupas:
– organizatoriskie dokumenti,
– rīkojuma dokumenti,
– personāla dokumenti,
– faktu fiksējoši dokumenti,
– sarakstes dokumenti.
9. Elektroniskie dokumenti un to atvasinājumi.
10. Personas datu un privātuma aizsardzība lietvedības dokumentu izstrādē.
11. Dokumentu izstrādāšanas praktiskie darbi.

Lūdzu sūtīt jautājumus pirms semināra!

___________________________________________________________________________________________________

VEBINĀRA NORISE

Mēs piedāvājam unikālu iespēju visiem, kas nav gatavi mērot ceļu uz semināra norises vietu, vai šajā datumā nevar klātienē piedalīties seminārā, vērot to uz datora savā darba vietā vai mājās. Tas ir ļoti ērti, vienkārši un neprasa īpašu sagatavotību IT. Katrs dalībnieks tiks instruēts kā pieslēgties tiešsaistes vebināram.

___________________________________________________________________________________________________

VEBINĀRA PROGRAMMA

10:00-11:30 VEBINĀRA NORISE
11:30-12:00 PAUZE
12:00-14:00 VEBINĀRA NORISE

Vebinārs notiks 2020. g. 6. aprīlī.
Dalības maksa vienam dalībniekam 70 EUR + PVN

___________________________________________________________________________________________________