Darba laika uzskaite, Vidējās izpeļņas aprēķins, Atvaļinājuma piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība. Nodokļu aprēķināšana uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām. Seminārs/Vebinārs 08.07.2020.