AML DOKUMENTU SAGATAVOŠANA

AML iekšējās sistēmas organizatorisko dokumentu izstrāde, tās nepieciešamība. 

Māris Trops. Anti-money laundering, jeb – AML. Lai ievērotu NILLTFN likuma, Starptautisko un Latvijas Republikas sankciju likuma un likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībās ir noteikta AML iekšējās kontroles sistēmas ieviešana. Mēs piedāvājam AML normatīvo aktu prasību izpildei nepieciešamās iekšējās kontroles sistēmas izveidi un uzraudzību jūsu uzņēmumam, kas tiks pielietota arī Jūsu ikdienas darbā.

__________________________________________________________________________________________________________________

AML novērš nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, finanšu sistēmas un pakalpojumu sniedzēju izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, terorisma vai masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas (proliferācija) finansēšanai.
AML prasības Latvijā tiek noteiktas ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu. Atsevišķas prasības par veicamo rīcību un veicamajiem pasākumiem, lai izvairītos no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir noteiktas normatīvajos aktos, kā arī arī likumā „Par nodokļiem un nodevām” Tai skaitā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.

___________________________________________________________________________________________________________________

Iekšējās kontroles sistēma sagatavošana – NILLTFN likuma, Sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildei.

 • Iekšējās kontroles sistēmas sagatavošana
 • Klientu un darbības nozares risku vērtēšanas kritēriji
 • Klientu anketas, klientu izpētes un risku novērtēšanas veidlapas
 • Klientu riska un nozares riska vērtēšanas veidlapas
 • Dokumentu paraugi – valdes lēmumi, rīkojumi, ziņojumu veidlapas u.c.
 • Konsultācijas AML jautājumos
 • Seminārs par iekšējās kontroles sistēmas lietošanu, AML un sankciju ievērošanas prasībām.

AML  Uzraudzība– NILLTFN likuma, Sankciju likuma un likuma „Par nodokļiem un nodevām” prasību izpildei.

 • Klientu izpēte
 • Klientu risku vērtēšana
 • Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
 • Klienta darījumu uzraudzība
 • Sankciju uzraudzības process
 • Sagatavošanās VID pārbaudei

________________________________________________________________________________________________

Mob. tālrunis: +371 29707706 E-pasts: info@jaunslikums.lv