Grāmatvedības uzskaite un gatavošanās GP. Inventarizācija. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Debitoru norakstīšana un UIN ietekme. Saistītu personu darījumi. Procentu aprēķināšana.