Monthly Archives: September 2014

PVN piemērošana pārrobežu preču piegādē un pakalpojumu sniegšanā

PAR LEKTORI 

Marinai Kuzenko ir vairāk kā 15 gadu pieredze, strādājot Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kopš 2010.gada oktobra ir VID Nodokļu pārvaldes Netiešo nodokļu metodikas daļas vadītāja. Iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā Daugavpils Universitātē, kā arī pabeigtas mācības Latvijas lauksaimniecības universitātes doktorantūrā Ekonomikas fakultātē.

PVN PIEMĒROŠANA DARĪJUMOS AR PRECĒM, PĀRROBEŽU...

Read more