Uzņēmuma transporta uzskaite grāmatvedībā. Nodokļu aprēķināšana. Komandējumi un darba braucieni. Seminārs vebinārs 28.02.2020

I Automašīnas uzņēmumā
1. Izmaksu uzskaite vieglajām un kravas automašīnām:
    – īpašumā esošajām automašīnām: remontdarbu izmaksas, iegādes izmaksas;
     – automašīnas nomas līgums, patapinājuma līgums, darba līgums;
     – automašīnas ekspluatācijas izmaksu pamatojošie dokumenti;
     – ceļazīmes vai maršruta lapas, to pareiza noformēšana un uzskaites kārtība;
     – degvielas norakstīšana un maršruta lapu izmantošanas kārtība uzņēmumā, (benzīna, gāzes, elektrības iegāde un uzskaite);
      – transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumu, kārtējā un kapitālā remonta uzskaites kārtība.
2. Kā pareizi noformēt līgumattiecības par personiskā autotransporta izmantošanu uzņēmuma (iestādes) vajadzībām.
3. Kompensācija fiziskai personai par nolietojumu, kas radies, izmantojot personisko automašīnu.
4. Uzņēmuma izdevumi un UIN piemērošana uzņēmuma vieglajiem un kravas transportlīdzekļiem.
5. Priekšnodokļa atskaitīšana un PVN piemērošana uzņēmumu vieglajiem transportlīdzekļiem.
6. Reprezentatīvas automašīnas izmantošana uzņēmumā un nodokļi.
7. Prasības sagatavojot nolikumu par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmumā vai iestādē (nolikums, dokumentu noformēšanas paraugi u.c.).

II Komandējumu un darba braucienu uzskaite
1. Komandējums, darba brauciens vai darbinieka nosūtījums – Darba likuma normas.
2. Gadījumi, kad tiek noformēts komandējums un kad – darba brauciens; vai drīkst piemērot vienādas normas, ja darbinieki tiek sūtīti komandējumos, darba braucienos vai nosūtīti darbam uz ārzemēm.
3. Kuras personas var doties komandējumos un darba braucienos; kad ir nepieciešams vadītāja rīkojums?
4. Dienas naudas un naktsmītnes izdevumu summas noteikšana (Latvijā un ārzemēs), dienas naudas samazināšanas iespējas.
5. Ierobežojumi dienas naudai komandējumos un darba braucienos (piemēri, dažādu praktisku situāciju skaidrojums).
6. Gadījumi, kad jāmaksā komandējuma nauda, nosūtot darbinieku strādāt uz ārvalstīm.
7. Komandējuma dokumentu noformēšana.

III Transporta un citi izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā.
1. Sabiedriskais transports, taksometri.
2. Pieļaujamās transporta izdevumu normas.
3. Transporta izdevumu atlīdzināšana virs normas.
4. Citi izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā: auto noma, autostāvvieta, telefona sarunas, drēbju tīrīšana, skaistumkopšanas pakalpojumi.
5. Transporta un citu izdevumu dokumentu noformēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām.
6. Izdevumu grāmatošana, ja nav attaisnojumu dokumentu.

IV Reprezentācijas izdevumi komandējuma un darba braucienu laikā.
1. Dalība konferencēs, semināros, korporatīvajos pasākumos.
2. Darījuma partneru cienāšana.
3. Dāvanas partneriem.
4. Reprezentācijas izdevumu dokumentu noformēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām.

V  Biežāk pieļautās kļūdas grāmatvedības uzskaitē autotransporta, komandējuma un darba braucienu izdevumu grāmatošanā.

Dalības maksa dalībniekam 70 EUR + PVN