UIN deklarācijas praktiska sagatavošana 2020.gadam.