Kā pareizi noformēt dokumentus, ja ierodas VID pārbaudīt IIN un VSAOI aprēķināšanu?

APLŪKOSIM SEKOJOŠAS TĒMAS:

1. Darbinieku izmaksas, kas nav apliekamas ar nodokļiem.
1.1. Apdrošināšana un pensiju iemaksu uzkrājums.
1.2. Ēdināšana.
1.3. Dāvanas un apbalvošana.
1.3.1. Darbinieku apbalvošana.
1.3.2. Dāvanas darbiniekiem.
1.3.3. Ziedu pasniegšana.
1.3.4. Dāvanas darbinieku bērniem un ģimenes locekļiem.
1.3.5. “Dzeramnauda”. 
1.4. Izglītība un stipendijas.
1.5. Kompensācijas.
1.5.1. Komandējumi un darba braucieni.
1.5.2. Automašīnas izmantošana darba vajadzībām.
1.5.3. Telefona, datora, kopētāja izmantošana darba vajadzībām.
1.5.4. Telpu izmantošana darba vajadzībām.
1.6. Darba aizsardzības izdevumi.
1.6.1. Briļļu iegāde.
1.6.2. Baseina apmeklēšana.
1.6.3. Masāža.
1.7. Darba apgērbs.
1.7.1. Tērpu iegāde un to veidi.
1.7.2. Vizāžista un friziera pakalpojumi.
1.7.3.Skaistumkopšana sekretārei.
1.8. Zaudējumu apmaksa.
1.9. Citas izmaksas, kas nav apliekamas ar nodokļiem.
2. Valdes locekļu izdevumi.
2.1. Automāšīnas izmantošana.
2.2. Apgērbs.
2.3. Pulktenis, apročpogas, brilles, pildspalva .
2.4. Darba laiks.
2.5. Atlīdzība.
2.6. Pienākumi un atbildība.
2.7. Nodokļi.
2.8. Valdes locekļa riski.
2.9. Dokumentu noformēšana.
3. Kompensācijas un maksājumi budžeta iestāžu darbiniekiem.
3.1. Piemaksas un pabalsti.
3.2. Kompensācijas.
4. Kompensācijas un maksājumi nevalstiskajām organizācijām (NVO).
4.1. Brīvprātīgais darbs.
4.2. Kompensācijas un pabalsti no biedrībām.
4.3. Kompensācijas un pabalsti reliģiskajām organizācijām.
4.4. Konkursi un sacensības.
___________________________________________________________________________________________________

VIDEO SEMINĀRA NORISE

Mēs piedāvājam unikālu iespēju visiem, kas nav gatavi mērot ceļu uz semināra norises vietu, vai šajā datumā nevar klātienē piedalīties seminārā, vērot to uz datora savā darba vietā vai mājās. Tas ir ļoti ērti, vienkārši un neprasa īpašu sagatavotību IT. Katrs dalībnieks tiks instruēts kā pieslēgties video semināram.

Dalības maksa vienam dalībniekam 70 EUR + PVN