Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (NILLN). Sankciju riska noteikšana. Aizdomīgi nodokļu darījumi. Kas jādara ar klientu? Praktiska veidlapu aizpildīšana.

APLŪKOSIM SEKOJOŠAS TĒMAS:

 1. Saimnieciskās darbības atbilstības likuma prasībām izvērtēšana, pašriska noteikšana.
 2. Ziņojumu par darbības veidu un atbildīgās personas iecelšanu iesniegšana.
 3. Darbinieku apmācības.
  Iekšējās kontroles sistēmas izveidošana (nolikumi, kārtība, veidlapas, metodika, informācija ).
 4. Klienta identifikācija un izpēte.
 5. Veidlapu aizpildīšana.
 6. Dokumentu pieprasīšana.
 7. Ziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.
 8. Sliekšņa deklarācija.
 9. Nodokļu deklarācija.
 10. Sankciju pārkāpumi.
 11. Atturēšanās no darījuma veikšanas.

!!! Seminārā tiks noteikta praktiska situācija, kas jādara ar klientu, kādas ziņas par viņu jāievāc, kādi dokumenti jāpieprasa, kā arī praktiskā veidlapu aizpildīšana.

___________________________________________________________________________________________________

VIDEO SEMINĀRA NORISE

Mēs piedāvājam unikālu iespēju visiem, kas nav gatavi mērot ceļu uz semināra norises vietu, vai šajā datumā nevar klātienē piedalīties seminārā, vērot to uz datora savā darba vietā vai mājās. Tas ir ļoti ērti, vienkārši un neprasa īpašu sagatavotību IT. Katrs dalībnieks tiks instruēts kā pieslēgties tiešsaistes vebināram.
___________________________________________________________________________________________________

Dalības maksa vienam dalībniekam 70 EUR + PVN