Datu aizsardzības regulas piemērošana uzņēmuma grāmatvedībā.

Datu aizsardzības regulas piemērošana uzņēmuma grāmatvedībā. MĒS PIEDĀVĀJAM SAVIEM KLIENTIEM IEGĀDĀTIES PROFESIONĀLI SAGATAVOTUS METODISKOS MATERIĀLUS

___________________________________________________________________________________________________

NOLIKUMI:

1. Vispārējie datu aizsardzības noteikumi.
2.  Personas datu apstrāde uzņēmumā.
3.  Grāmatvedības dokumentu uzglabāšana un iznīcināšana.
4.  Grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošība.

PIELIKUMI:

1. Darbinieku piekrišana datu apstrādei;
2. Jebkuras fiziskās personas piekrišana datu apstrādei;
3. Atruna interneta vietnē, mājas lapā;
4. Atbilde uz datu subjekta vēstuli;
5. Pilnvara;
6. Datu aizsardzība līgumos;
7. Fiziskās personas informācijas pieprasījums uzņēmumam par personas datiem;
8. Līguma paraugs ar personas datu operatoru;
9. Pieprasījums datu labošanai vai dzēšanai;
10. Darba līgums;
11. Autoratlīdzības līgums;
12. Uzņēmumu līgums;
13. Darba kārtības noteikumi,
14. Koplīgums.

Biroja telefons +371 67809580 Mob. telefons: +371 20595607 Email: info@jaunslikums.lv 

___________________________________________________________________________________________________