Darba aizsardzības sistēma un dokumentācija

DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMA UN DOKUMENTĀCIJA. MĒS PIEDĀVĀJAM SAVIEM KLIENTIEM IEGĀDĀTIES PROFESIONĀLI SAGATAVOTUS METODISKOS MATERIĀLUS

___________________________________________________________________________________________

SATURS:

  • Akts par nelaimes gadījumu darbā.
  • Darba aizsardzības instruktāžu darba vietā reģistrācijas žurnāls.
  • Darba aizsardzības pasākumu plāns.
  • Darba aizsardzības prasības strādājot ar biroja tehniku.
  • Darba drošības instrukcija darbam ar datoru.
  • Darba drošības instrukcija darbam ar kopētāju.
  • Darba drošības instrukcija elektrodrošībā.
  • Ievadinstrukcija.
  • Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to.
  • Darbinieku saraksts  kuri norīkoti uz OVP.
  • IAL reģistrācija.
  • Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā.
  • Instrukcija ugunsdrošībā.
  • Instrukciju uzskaites ievads.
  • Medicīnas pārb. karte.
  • Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls.
  • Nosūtījums uz veselības pārbaudi.
  • Pasākumu plāns darba aizsardzības stāvokļa uzlabošanai 2019 g.
  • Profesiju(amatu) un darba vietu saraksts  kuru veselību var ietekmēt.
  • Rīkojums par DA.
  • Saraksts ar darbiniekiem, kuriem nepieciešamas veselības pārbaudes.
  • Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls.
  • Vispārēja informācija DA.
  • Vispārējās darba aizsardzības prasības iestādes darbiniekiem.

Biroja telefons +371 67809580 Mob. telefons: +371 20595607 Email: info@jaunslikums.lv 

___________________________________________________________________________________________________