VIDEO ieraksts. Darba tiesības krīzes laikā. Darba un civilā aizsardzība.

Darba tiesības krīzes laikā